Petitie “Toestaan kleinschalige detailhandel in City Campus Max”

Zoals je waarschijnlijk niet ontgaan zal zijn staan de commerciële ruimtes onder in ons gebouw al sinds de oplevering in de zomer van 2009 leeg. Een belangrijke reden van het leegstaan van deze ruimtes zit in het feit dat de Gemeente Utrecht geen toestemming geeft aan ontwikkelaar Bouwfonds om de ruimtes te verkopen aan kleinschalige detailhandel. Dat betekent dat op dit moment alleen bedrijven als een sportschool, wasserette, restaurant of take-away zich in Max mogen vestigen. En deze blijken tot op heden moeilijk te vinden.

Het Woonbestuur en de VVE zijn van mening dat het toestaan van kleinschalige detailhandel (zoals bijvoorbeeld een “gemakswinkel” á la de HEMA To Go op de Uithof) een opening biedt aan ontwikkelaar Bouwfonds om een nieuwe categorie bedrijven aan te trekken. De enige die deze toestemming kan geven is de Gemeente Utrecht, en het is dus in ons belang deze op te roepen dit te doen.

Maar daarvoor hebben we jouw stem als bewoner nodig! Op www.petities.nl/petitie/toestaan-kleinschalige-detailhandel-in-city-campus-max staat een petitie gericht aan de Gemeente Utrecht, om Bouwfonds vrijstelling te verlenen als deze een verzoek indient tot verkoop van een commerciële ruimte aan kleinschalige detailhandel. In de eerste weken van december komt wethouder Gilbert Isabella naar City Campus Max en willen wij als Woonbestuur en VVE de petitie afgedrukt overhandigen. Ga dus nu naar de petitie en onderteken deze!

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze petitie? Mail dan naar woonbestuur@ccmax.nl of bezoek dit topic op het City Campus Max Forum.