Documenten

Hier zijn alle belangrijke documenten die het Woonbestuur van City Campus Max gepubliceerd heeft te vinden.

Huisreglement Jebber (januari 2018)
Informatiebrief voor bewoners vanuit het Woonbestuur (januari 2018)

Woonbestuur

Jaarverslag 2016 (juli 2017)
– Jaarverslag 2015 (mei 2016)
Jaarverslag 2014 (februari 2015)
Jaarverslag 2013 (april 2014)
Jaarverslag 2012 (april 2013)
Jaarverslag 2011 (Januari 2012)
Jaarverslag 2010 (Maart 2011)

City Campus Max
Raadpleging fiets parkeren, auto parkeren en overlast 2013/2014 (maart 2014)
Overzicht van genomen stappen met betrekking tot het parkeerprobleem rond Max (November 2011)
Resultaten Enquête ‘Problemen in en om de woning’ (Maart 2011)
Interview brandweer (November 2010)
Inventarisatie fietsenstallingen Max (Oktober 2010)
Onderzoeksrapport woontevredenheid Max (Juni 2010)
Onderzoeksrapport woontevredenheid Max – Bijlagen (Juni 2010)

Het Startblok

Brief Gemeente Utrecht; Communicatie bouw Startblok[11-08-14]
Informatiebrief 3 Bouwfonds de bouw van Startblok 27-06-14
Informatiebrief 2 Bouwfonds de bouw van Startblok 25-06-14
Informatiebrief Bouwfonds voor bouw van Startblok 11-06-14
Presentatie inloopavond startblok 28 maart 2013
Tweekolommenstuk Consultatie Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen Startblok oktober 2012
Verslag inloopavond Startblok 26 juni 2012
SPvE Startblok 14 juni 2012
Verslag informatieavond Startblok 30 mei 2011
Presentatie visie Startblok 30 mei 2011
Presentatie proces en planning Startblok
Verslag informatieavond Startblok 30 mei 2011