Woonbestuur

Wat is het Woonbestuur en wie zitten er in?
Het woonbestuur bestaat uit een aantal bewoners van City Campus Max die zich vrijwillig inzetten om de belangen van bewoners van het complex te behartigen en te zorgen voor sociale cohesie binnen het complex. Dit doen wij onder andere door het oppakken van problemen binnen City Campus Max en het organiseren van diverse activiteiten alsmede een wekelijkse borrel in de Tweede Kamer, de speciale woonbestuursruimte.

Op dit moment telt het woonbestuur vijf leden: Wilfred (voorzitter), Martijn (penningmeester), Daniëlle (secretaris) Olga (algemeen lid) en Lukas (algemeen lid)

Wat is de Tweede Kamer?
De Tweede Kamer is de woonbestuursruimte van het woonbestuur van City Campus Max. Deze ruimte gebruiken wij om diverse activiteiten voor bewoners te organiseren en biedt ook ruimte aan onze wekelijkse borrel welke elke vrijdagavond vanaf 21.00 plaats vindt. De Tweede Kamer vind je in toren 2, verdieping 2, bij de ingang van de binnentuin. Tijdens de vrijdagavond borrel is er altijd een woonbestuurlid aanwezig om jouw brandende vragen te beantwoorden.

Naast een woonbestuur zijn er ook enkele commissies. Heb je een vraag, tip of wil jij je graag ook inzetten voor één van de commissies neem dan contact op met de betreffende emailadressen.

Wat is de barcommissie?
Elke vrijdagavond is er een borrel in de Tweede Kamer. De bardienst wordt gedraaid door één woonbestuurlid en één barcommissielid. Houd je van een biertje en een babbel? Wij zoeken nog barcommissieleden. Neem hiervoor contact via de contact-pagina.

Wat is de groencommissie?
De Groencommissie is een enthousiaste groep bewoners van City Campus Max welke zich met het groen binnen het complex bezighouden. Van de nieuwe inrichting van de binnentuin tot het water geven van de planten, de Groencommissie houdt ons complex leefbaar!

contact: groencommissie@ccmax.nl

Wat is de activiteitencommissie?
De Activiteitencommissie is een actieve groep bewoners welke in samenspraak met het woonbestuur diverse activiteiten organiseren voor de bewoners van City Campus Max. Zij komen op regelmatige basis bijeen om te vergaderen. Activiteiten welke zij organiseren zijn bijvoorbeeld filmavondjes, spellenavonden, pubquizen en uitstapjes. Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor leuke activiteiten neem dan contact op.

contact: activiteitencommissie@ccmax.nl

Wat is de parkeercommissie?
De parkeercommissie houdt zich bezig met verbeteren van de parkeermogelijkheden binnen en buiten City Campus Max voor auto en fiets. De huidige parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen zijn onvoldoende. De fietsenstallingen binnen en de nietjes buiten het complex kunnen de hoeveelheid fietsen niet aan.
Het is mogelijk om een parkeerplek in de parkeergarage te huren/verhuren. Ga hiervoor naar www.ccmax.nl/marktplaatsparkeergarage

contact: parkeercommissie@ccmax.nl

Ik heb een vraag; hoe kom ik met jullie in contact?
Als je vraag niet op de pagina met veelgestelde vragen staat kun je ons een bericht sturen via onze contact-pagina. Wij zullen dan proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Ik wil ook iets doen voor Max; hoe kom ik met jullie in contact?
Leuk dat je mee wil helpen, wij kunnen je hulp goed gebruiken bij één of meer projecten! Stuur ons een bericht via onze contact-pagina met jouw ideeën over hoe je ons kan helpen!

 

http://ccmax.nl/site/wp-login.php