Aankleding beton in Max

De één vindt het een schitterend voorbeeld van postmodernistisch minimalisme, de ander vindt het een ongezellige kale muur. Zeker is dat de huidige betonnen binnenkant van City Campus Max niet zonder meer geliefd is.

In oktober hebben enkele studenten van de HKU enquêtes verspreid in Max. Hieruit kwam onder andere naar voren dat bewoners vonden dat het beton een grauwe sfeer gaf. Aan de hand van deze enquêtes werd een brainstorm-bijeenkomst georganiseerd, waarbij bewoners aanvullende ideeën over aankleding en gebruik van de ruimtes kwijt konden.

Inmiddels hebben de studenten van de HKU deze ideeën verwerkt en de uitgewerkte voorstellen gepresenteerd aan de SSH. Zes ervan worden momenteel beoordeeld op haalbaarheid qua kosten en uitvoering. Daarna kan door bewoners gekozen worden voor één van de uitgewerkte opties.