Consultatie Woningbouwplan Startblok

Van 15 juni tot 27 juli kunnen de bewoners van City Campus Max reageren op de ruimtelijke randvoorwaarden voor het bouwplan Startblok, de nieuwbouw welke naast City Campus Max gebouwd zal gaan worden. Op dinsdag 26 juni organiseren Bouwfonds en de gemeente Utrecht een inloopavond om een toelichting te geven en jullie vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is van 18.00 uur tot 20.00 uur in City Campus MAX, ingang hoek Beneluxlaan-Europalaan.

Wat is Startblok?
Startblok is een initiatief van ontwikkelaar Bouwfonds voor de bouw van 250-300 appartementen op de hoek Kanaalweg-Beneluxlaan, naast City Campus Max.

Waarop kan je nu reageren?
Om Startblok mogelijk te maken moet het bestaande bestemmingsplan worden gewijzigd. Ter voorbereiding daarop heeft de gemeente nu ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld in een ‘stedenbouwkundig programma van eisen’. Hier staan belangrijke zaken in zoals parkeernormen, behoud van bomen en ontwikkeling van nieuwe commerciële ruimtes. Voordat de gemeenteraad deze randvoorwaarden vaststelt, wil het college van burgemeester en wethouders graag jouw reactie horen.

Daarom kan je tussen 15 juni en 27 juli reageren op de ruimtelijke randvoorwaarden. Je vindt het ‘stedenbouwkundig programma van eisen’ op de wijksite (www.utrecht.nl/zuidwest), of op papier bij het wijkbureau Zuidwest aan de Marco Pololaan 71.

Wat gebeurt er met je reactie?
Alle reacties worden verzameld, samengevat en samen met de ruimtelijke randvoorwaarden voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Je krijgt persoonlijk een antwoord van het college van burgemeester en wethouders op je reactie. Waar mogelijk worden de plannen aangepast op basis van ingekomen reacties. Nadat de ruimtelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld, wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Je kunt op dat moment een zienswijze op het bestemmingsplan indienen.

Meer informatie
Het ‘stedenbouwkundig programma van eisen’ vind je op www.utrecht.nl/zuidwest. Als je doorklikt naar ‘Transwijk’, ziet u ‘woningbouw Startblok’ staan. Op het wijkbureau Zuidwest zijn ook papieren exemplaren ter inzage beschikbaar.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mark Kauw via telefoon 030 – 286 00 00 of e-mail m.kauw@utrecht.nl.

Locatie inloopavond
City Campus MAX
Adres: Beneluxlaan 1000
(hoek Europalaan/Beneluxlaan) 

Reageren op dit bericht kan op het forum.