Documenten

Hier zijn alle belangrijke documenten die het Woonbestuur van City Campus Max gepubliceerd heeft te vinden.

Onderhuurregeling SSH/Jebber (oktober 2018)
Huisreglement Jebber (januari 2018)
Informatiebrief overname door Jebber voor bewoners (januari 2018)

Woonbestuur

Jaarverslag 2016 (juli 2017)
– Jaarverslag 2015 (mei 2016)
Jaarverslag 2014 (februari 2015)
Jaarverslag 2013 (april 2014)
Jaarverslag 2012 (april 2013)
Jaarverslag 2011 (Januari 2012)
Jaarverslag 2010 (Maart 2011)

City Campus Max
Raadpleging fiets parkeren, auto parkeren en overlast 2013/2014 (maart 2014)
Overzicht van genomen stappen met betrekking tot het parkeerprobleem rond Max (November 2011)
Resultaten Enquête ‘Problemen in en om de woning’ (Maart 2011)
Interview brandweer (November 2010)
Inventarisatie fietsenstallingen Max (Oktober 2010)
Onderzoeksrapport woontevredenheid Max (Juni 2010)
Onderzoeksrapport woontevredenheid Max – Bijlagen (Juni 2010)

Het Startblok/ Lux et Pax