1 aprilgrap: Fietsparkeeroplossing

Update; dit betreft een 1 aprilgrap. We willen fietsers het leven niet zuur maken. Het woonbestuur zet in op een structurele oplossing voor het fietsenparkeerprobleem. Onderdeel hiervan is een extra interne fietsenstalling in de leegstaande commerciële ruimte tussen toren 1 en de Cool Blue. Hiernaast moet de capaciteit buiten omhoog. Hier zijn al plannen voor. Hieronder het eerdere bericht:
In samenwerking met de SSH Utrecht, de Fietsersbond en de Gemeente Utrecht presenteren wij via deze weg de nieuwe regeling voor het parkeren van fietsen rondom City Campus Max. Deze regeling sluit ook goed aan op de eerst volgende opruimactie weesfietsen in de wijk Zuidwest.
Omdat het aantal nietjes ontoereikend is om de hoeveelheid fietsen van bewoners en bezoekers te stallen zijn wij genoodzaakt deze regeling door te zetten. Wij vragen  jullie daarom met klem fietsen zoveel mogelijk binnen te stallen in de zeer ruime interne fietsenstallingen van Max.
Fietsen mogen maximaal 1 dag buiten staan. Daarna worden ze naar binnen geplaatst in een afgesloten ruimte.
Let op: vanwege beperkte opslagcapaciteit binnen kunnen deze fietsen niet langer dan 4 dagen aaneengesloten stilstaan in deze ruimte. In die 4 dagen kan je je fiets ophalen tegen een geringe administratieve vergoeding. Na 4 dagen in de afgesloten ruimte zullen niet opgehaalde fietsen worden afgevoerd naar de Fietsersbond depot aan de Kanaalweg 50.
Wij hopen dat jullie inzien dat dit dé oplossing voor het fietsprobleem is. Interesse om fietsverplaatsvrijwilliger te worden? Mail naar woonbestuur@ccmax.nl