Informatie inrichting bouwplaats Startblok van Bouwfonds

Afgelopen weken is commotie ontstaan bij bewoners van Max over de inrichting van de bouwplaats en het daarbij tijdelijk vervallen van circa 40 parkeerplaatsen. Om de bouwplaats al gedeeltelijk te kunnen inrichten zullen er volgende week (of een groot deel ervan) 40 parkeerplaatsen minder beschikbaar zijn. Hiervoor is een alternatief gevonden.

Als Woonbestuur City Campus Max delen we 3 informatiebrieven van Bouwfonds:
brief 1 (12 juni 2014) en brief 2 ( 25 juni) 14 en brief 3 (27 juni). De tweede en de derde brief spitsen zich toe op de parkeersituatie, die per maandag 30 juni 7:00 uur zal veranderen. Het laatste exemplaar is op vrijdag 27 juni verspreid via de brievenbussen.

De week van maandag 30 juni wordt erg hectisch. Dit is helaas niet te vermijden. We roepen Max- bewoners op om vanaf maandag 30 juni 7:00 uur niet te parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen tussen City Campus Max en het toekomstige Startblok. Probeer de Azielaan, het Praxisterrein, kanaal, of desnoods het Smart Business Park. We hebben de gemeente met klem verzocht om een terughoudende rol aan te nemen mbt. parkeerhandhaving in de zone rondom Max. Zij hebben in commissiebrief geadviseerd bewoners van Max langs het kanaal te laten parkeren.

Zoals te lezen in de derde informatiebrief worden vanaf 4 juli weer 20 parkeerplaatsen vrijgegeven en nieuwe parkeerplaatsen langs het kanaal aangelegd. Hiernaast komen verschillende percelen in de buurt beschikbaar. Voor de start bouw medio augustus zal hier nader informatie over komen.

Informatiebijeenkomst
Aansluitend op het afstemmingsoverleg van Bouwfonds, de gemeente en het woonbestuur, was er op vrijdag 27 juni voor bewoners de gelegenheid om in de ‘Pop-up onder Max’ vragen te stellen aan de gemeente. Ongeveer 15 bewoners besproken de situatie en deden suggesties. We zullen de uitkomsten samenvatten en toezien op de naleving. Hiernaast zal het woonbestuur de toezeggingen uit de brief van 27 juni toetsen.

Eerdere afspraken
Zoals bij de gemeente Utrecht bekend is, zijn er jaren geleden al afspraken gemaakt rondom de bouw van het Startblok. O.a. over beperking van de overlast als gevolg van parkeren en geluid voor de bewoners van City Campus Max. Wij hebben deze afspraken hieronder samengevat:

– De aannemer zal zich inspannen om de overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven zoveel mogelijk te beperken en zal hen zorgvuldig informeren over de bouwwerkzaamheden.
– De parkeerruimte voor bewoners en bezoekers van CCM mag niet afnemen tijdens de bouwwerkzaamheden.
– De bouwwerkzaamheden die resulteren in een geluidsniveau van tenminste 60 decibel aan gevels van aangrenzende woon- of gebruiksfuncties, mogen alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 7-19 uur worden uitgevoerd.
– Voor het werken op zaterdagen met een geluidniveau van 60 dB(a) of meer, is een ontheffing nodig.

Wij zullen hierop toezien en de situatie nauwlettend blijven volgen.

DUIC – Bewoners Campus MAX moeten het tot medio augustus doen met 19 parkeerplekken minder [4]
Campus Max-bewoners niet blij met verdwijnen parkeerplekken [27/06/2014]
DUIC – Bouw Startblok van start bewoners City Campus Max boos [19/06/2014]
AD – Door bouw Startblok minder parkeerplekken bij City Campus Max [19/06/2014]

Reageren op dit bericht kan hier. Of neem contact op met het woonbestuur via email of twitter