Inspraakavond Bewonersbijdrage

Met ingang van januari 2012 is er een extra post in de huur opgenomen, namelijk de bewonersbijdrage. Deze bijdrage is gebruikelijk op de complexen van de SSH. Huurders betalen € 0,50 per maand, waar bijvoorbeeld activiteiten voor bewoners van georganiseerd kunnen worden, of dat op andere wijze gebruikt kan worden ten gunste van de bewoners van City Campus Max.

Het woonbestuur is zich er terdege van bewust dat dit geld van de bewoners is. Daarom wordt er op vrijdag 2 maart vanaf 20.15h in De Tweede Kamer* een inspraakavond georganiseerd. Wij zullen onze ideeën met betrekking tot de bewonersbijdrage presenteren, maar de avond is bij uitstek bedoeld om van bewoners te horen wat ze graag willen.

Dus als je ideeën hebt over waar de bewonersbijdrage voor gebruikt zou kunnen worden, kom dan langs op 2 maart. Omdat de avond het karakter van een vergadering heeft en er dus een agenda zal zijn die we volgen, willen we jullie vragen om op tijd aanwezig te zijn (20.15h) zodat de avond niet te lang duurt en we achteraf nog even tijd hebben om met elkaar een drankje te drinken.

* De Tweede Kamer is in toren 2, op de 2e verdieping naast de ingang naar de binnentuin.