Onderhuur van woning

Beste bewoners,

Er is een tijd onduidelijkheid geweest over het onderhuren van je kamer in City Campus Max sinds de overname van Jebber afgelopen januari 2018. Via de SSH was onderhuur namelijk mogelijk voor maximaal 12 maanden en voor Jebber is het maximaal 6 maanden.

De SSH had ons verteld voor de overname van Jebber dat er voor de SSH bewoners niks zou veranderen en dat het contract en de onderhuurregels hetzelfde zouden blijven als bij de SSH. In de praktijk is dit helaas anders gegaan en mochten ook “SSHhuurders” die vóór 31-12-2017 in Max kwamen wonen, maximaal 6 maanden onderhuren.->Vanwege reacties op Facebook o.a. en zijn wij dit verder gaan uitzoeken.

We hebben nu een antwoord ontvangen en het is nu duidelijk. De volgende reactie hebben we ontvangen van Jebber:

“Het lijkt ons het beste dat wij voor de oude SSH-huurders in Max, wiens huuringangsdatum dus is van vóór 1 januari 2018, de onderhuurregels hanteren van SSH https://www.sshxl.nl/huurwijzer/mijn-woning/onderhuur. Omdat het huurdersportaal Mijn SSH voor hun niet meer bestaat, kunnen zij hun onderhuurwens mailen naar max@jebber.nl. Dit geld dus voor oude SSH-huurders (t/m 31-12-2017).

Voor huurders die vanaf 1 januari 2018 van Jebber huren in Max gelden de onderhuurregels van Jebber, zoals voor alle andere huurders van Jebber. De onderhuurregels van Jebber zullen wij plaatsen in Mijn Jebber”.

Onderhuurders moeten wel blijven voldoen aan de eisen van Jebber.
Voor verdere vragen of opmerkingen raden we jullie aan te mailen naar max@jebber.nl.

Vriendelijke groet
Woonbestuur Max.