Vacatures woonbestuur januari 2018

Vacatures woonbestuur: penningmeester & secretaris

2018 is een jaar van grote veranderingen voor ons complex. We hebben in Jebber een nieuwe verhuurder gevonden, wat voor huidige bewoners een aantal kleine veranderingen met zich meebrengt, en voor nieuwe bewoners een aantal grote veranderingen, zoals de nieuwe focus op starters. Daarnaast is 2018 het jaar waarin er eindelijk ondergrondse afvalcontainers bij ons complex worden geplaatst, en komt er meer duidelijkheid over de nieuwe wijk Merwede, die de komende jaren naast City Campus Max zal verrijzen.

Vanaf januari 2018 zijn we op zoek naar twee nieuwe woonbestuursleden, te weten een penningmeester en een secretaris.

Penningmeester

Heb je goed cijfermatig inzicht,  schrik je er niet van om af en toe een begroting te maken, betaal je je eigen zaken op tijd en let je er op dat alles altijd eerlijk betaald wordt? Dan zoeken we jou als penningmeester. Wanneer ben je geschikt als penningmeester? Het woonbestuur ontvangt jaarlijks een vergoeding voor de door haar georganiseerde activiteiten, de groenvoorziening en andere projecten in City Campus Max. Jouw taak bestaat uit het maken en verantwoorden van de begroting voor deze gelden, welke je afstemt met de voorzitter van het bestuur. Daarnaast zorg je dat de boekhouding op orde is, facturen op tijd worden betaalt en eventuele contante gelden tijdig worden gestort op de rekening van het bestuur

Secretaris

Ben je goed met social media, en kan je zowel met formele als informele communicatie uit de voeten? Dan zijn wij op zoek naar jou. De taken van de secretaris bestaan onder andere uit het notuleren bij vergaderingen en de correspondentie bijhouden via de mail en social media. De voorzitter en de algemene leden van het bestuur nemen ook een deel van deze taken waar, maar de secretaris is in principe het eerste aanspreekpunt, en hij of zij zorgt dat eventuele vragen bij de juiste persoon terecht komen. Samen met de voorzitter stel je een agenda op en kijk je wat er leeft onder de bewoners, zodat eventuele vragen en behoeftes van bewoners zo goed mogelijk opgepakt worden.

Algemeen

Voor beide functies ben je gemiddeld zo’n vier uur per week kwijt, al kan dit kan soms iets minder of iets meer zijn naargelang er belangrijke zaken langskomen rondom de financiën of de communicatie. Je krijgt er niet alleen een hele leuke en waardevolle ervaring voor terug, maar ook een maandelijkse bestuursvergoeding, de kans om te netwerken met de gemeente en initiatieven, plus het staat natuurlijk mooi op je CV om lid te zijn van een bestuur en bestuurservaring op te doen. We vergaderen ruwweg iedere twee weken. Daarnaast vragen we je om af en toe op vrijdagavond aanwezig te zijn om eventuele vragen te beantwoorden op de wekelijkse informatie- en inspraakavond.

Heb je interesse of wil je even kijken of het iets voor je is omdat je nog niet zeker bent? Neem vooral contact op en stuur een mailtje naar woonbestuurmax@gmail.com of stel je vragen tijdens de borrel- en inspraakavond op vrijdagavond in de Tweede Kamer.